Mesečna arhiva: February 2019

PRIVREMENE KRUNICE

PRIVREMENE KRUNICE, ŠTA JE TO?

Privremene krunice upotrebljavaju se kao sredstvo za zaštitu zuba na kojima se radi fiksna protetska nadoknada, a funkcija im je višestruka: biološka, estetska i mehanička. Prema metodi izrade dele se na direktne (ordinacijsko izrađivanje privremenih kruna) i indirektne (izrada privremenih kruna u zubotehničkoj laboratoriji) .

BIOLOŠKA ZAŠTITA

Biološka zaštita odnosi se na zaštitu zuba i okolnog mekog tkiva. Takođe se odnosi  na osiguravanje uslova u kojima se sprečava izrastanje i naginjanje u slobodni prostor okolnih zuba.

ESTETSKA FUNKCIJA

Estetska funkcija privremenih krunica sprečava loš izgled avitalnoga ili vitalnog obrušenog zuba tako što se oponašaju svojstva prirodnih zuba (boja, oblik, veličina i položaj).

Privremene zubne navlake su samo među faza.

MEHANIČKA FUNKCIJA

Mehanička funkcija privremenih krunica se temelji na načelima što boljeg otpora žvaćnim silama. Privremene krune su redovan deo procedure u našoj ordinaciji i u najvećem broju slučajeva podrazumevaju zaštitu brušenih zuba privremenim krunicama do trenutka dobijanja nove nadoknade.

Nakon brušenja pacijent koji izlazi iz ordinacije sa privremenim krunama ima estetski izgled kao da nije izbušen. Na ovaj način period izrade definitivnog protetskog rada pokrivamo vrlo udobnim rešenjem a traumu nastalu brušenjem svodimo na minium.

Da bi konačna krunica imala profil prirodno izraslog zuba, desni se moraju zadržati u željenoj poziciji. U suprotnom, u nekim slučajevima, može doći do povlačenja desni i narušavanja estetike (privremena krunica je zapravo udlaga za desni i meke strukture oko zuba).

Untitled design (1)
Untitled design (2)
Untitled design (3)
Untitled design

ŠTA OVO ZNAČI U PRAKSI?

 

Za šest prednjih zuba koji su već bili nosači starog mosta potrebno je oko dva sata da se izbruse i pripeme da bi bili nosači novoplaniranog mosta. Pre brušenja , tokom brušenja i nakon brušenja uzimaju se određeni registrati oblika i položaja za privremene krune koje se na kraju cementiraju privremenim cementima i veoma lako se uklanjaju. Pacijent u momentu napustanja ordinacije moze da ide na posao i da se u potpunosti posveti svakodnevnim obavezama.

Untitled design (5)
Untitled design (5)

ORTOPAN

ŠTA JE TO ORTOPAN?

Ortopantomogram ili skraćeno ortopan predstavlja ”zlatni standard” u stomatološkoj radiologiji.

Ortopan je snimak koji će Vaš lekar najčešće zahtevati prilikom prve posete, ili za opšti pregled/kontrolu posle dužeg vremena. Na njemu su prikazani svi zubi u obe vilice, vilični zglobovi kao i deo viličnog sinusa. Osim zuba koje možemo posmatrati u ustima, na ovom snimku vidljivi su i zubi koji nisu iznikli- vidi se njihov približni položaj a nekada je moguće uočiti i da li su ti zubi zdravi ili ne. Takođe može se videti položaj korenova, njihov odnos, kao i stanje kosti obe vilice. Analogni snimci danas su prevaziđeni a digitalni su precizni i uglavnom nemaju veliko zračenje.

ortopan_snimak

ŠTA JE DENTALNI RADIOGRAM?

Dentalni radiogram popularno nazvan i dental ili mali snimak, je vrsta snimka na koji staje nekoliko susednih zuba (obično dva-tri zuba).

Dentalni radiogram može biti retrokoronarni ili retroalveolarni a indikuje ga lekar u direktnoj zavisnosti od dela zuba ili potpornog aparata zuba. Postoji i tzv. nagrizni snimak koji takođe spada u dentalne radiograme i nešto ređe je u upotrebi.

Smatra se da je dentalni radiogram precizniji od ortopana, ali je njegovo polje dosta manje, tako da se često upotrebljava prilikom dijagnostike već “sumnjivih” zuba, kontrole, kao i prilikom lečenja zuba. Često Vas u toku lečenja stomatolog može više puta poslati da snimite isti zub, radi praćenja napretka lečenja.

DENTALNE TRAUME KOD SPORTISTA (6)

ŠTA JE TO 3D(CBCT)?

3D snimak ili CBCT predstavlja najnoviji vid snimanja u stomatološkoj radiologiji. Snimak koji jeizuzetno precizan i koristi tehnologiju sličnu medicinskom skeneru, ali uz neuporedivo manje zračenje. Dok je ortopan i dalje najzastupljeniji, 3D je snimak koji se koristi radi detaljnije i preciznije dijagnostike. Usled velikog broja preseka koje aparat pravi, kod 3D snimka nema skrivenih ili deformisanih struktura, jer za razliku od ortopana koji čini pretvaranje u dve dimenzije, 3D snima zadržava odnos struktura, jer osim visine i dužine on prikazuje i širinu svih struktura, i zadržava njihov odnos 1:1.

Veliki broj preseka nas uslovljava da ovaj snimak prikazujemo samo na CD-u jer bi izrada svih preseka na standardnom snimku bila jako neisplativa. Najčešće se koristi prilikom oralno hirurških zahvata, ugradnje dentalnih implanata, lečenju zuba sa više korenova.

CONE-BEAM-CBCT-SCAN

KOJI JE SNIMAK NAJBOLJE URADITI?

Najbolji snimak ne postoji, jer svaka vrsta snimanja ima svoju namenu, tako da je najboljekonsultovati se sa vašim stomatologom.

Koliko često treba snimati zube?

Tačan odgovor na ovo pitanje ne postoji. Opšteprihvaćeno pravilo je da ortopan snimak ima ”rok trajanja” od 6 meseci do godinu dana. Mnogi faktori utiču na validnost ortopan snimka a neki odnjih su: uzrast osobe, stanje opšteg i oralnog zdravlja. Kod osoba koje generalno nemaju problema saopštim zdravljem niti sa zdravljem usta i zuba dovoljno je kontrolno snimanje zuba na 2 godine, aliovu odluku treba prepustiti Vašem lekaru, i u dogovoru sa njim uraditi kontrolno snimanje. 3D odnosno CBCT snimak ima validnost kao i ortopan, dok je kod dentalnih radiograma taj period manji.

DENTALNE TRAUME KOD SPORTISTA

ZNAČAJ PREVENCIJE DENTALNIH TRAUMA KOD SPORTISTA

Bavljenje sportom vrlo je važan faktor  zdravlja djece i odraslih, ali isto tako može
biti i uzrokom povreda, oboljenja i nezadovoljstva. Danas su deca zaokupljena
računarima, televizorom i stvarima koje ne deluju povoljno na mišićno-skeletni razvoj. Sport pridonosi kvalitetnijem telesnom, ali isto tako i psihičkom razvoju deteta. Kako deca rastu telesno su sve spretnija i fizička aktivnost postaje složenija.
Osim pozitivnih učinaka bavljenja sportom, učestvovanje  dece u takvoj vrsti aktivnosti dovodi i do porasta akutnih sportskih povreda.

Velik broj sportskih povreda  zauzimaju i dentalne povrede .Dentalne povrede  mogu imati ozbiljne estetske, funkcijske, psihičke i ekonomske posledice kako za dete, tako i za roditelja.Smatra se da je trećina svih povreda zuba nastala kao posledica sportske aktivnosti. Najviše stradaju gornji sjekutići, tj. u 80% slučajeva.

Orofacijalne sportske povrede zuba i mekih tkiva orofacijalnoga sistema karakteristične za mnoge sportove. U pojedinim individualnim sportovima postoje kontakti sa upotrebom nekontrolisane snage i smera delovanja na sportskoga protivnika. Takva grupa sportova naziva se grupa kontaktnihsportova . Postoji i mogućnost povrede određenim sportskim rekvizitima.  Povrede mogu nastati i zbog pada na tlo ili na sportske sprave. Teške orofacijalne povrede mogu dovesti i do potpunog gubitka stalnih zuba.

Sportske rekreativne aktivnosti zaslužuju pažnju jer je mogućnost povređivanja zbog slabije fizičke spremnosti rekreativaca često zražena. Treba izdvojiti i opasnost od povređivanja u ekstremnim sportovima (mountainbiking, skateboarding, rollerskating).

Svetska stomatološka federacija (FDI 1990.) razvrstala je sportove na sportove visokoga rizika (boks, fudbal, američki fudbal, hokej, borilački sportovi, ragbi, klizanje i letenje zmajevima) i sportove srednjeg rizika (košarka, skokovi u vodu, gimnastika, padobranstvo, jahanje, vaterpolo, rukomet, kriket i bejzbol). Na osnovu ove podele, akcentiranjem rizičnih sportova, možemoprimeniti intenzivnu prevenciju orofacijalnih i drugih sportskih povreda.

Cilj:

Prikazati značaj prevencije i lečenja posledica orofacijalnih povreda u sportskim
aktivnostima.

Metodologija:

Istraživanje je sprovedeno u Domu zdravlja Sremska Mitrovica na uzorku od 24 dece koja su se bavila različitim sportovima (kontaktni i ne kontaktni). Deca su bila na uzrastu osnovne škole. Podaci su unošeni u unapred pripremljen anketni upitnik. Svaki ispitanik je davao odgovore vezane za dentalne povrede i nošenje štitnika.

cfa86-clip-31kb
Rezultati:

Ukupno 24 dece je pregledano. Od ukupno pregledane dece njih šest se bavilo kontaktnim a osamnaest ne kontaktnim sportom (Dijagram 1).

Grafikon 1. Broj ispitanika koja se bave kontaktnim i ne kontaktnim sportom

47fa5-clip-26kb

Ukupno dvanaestoro dece od pregledanih imalo je dentalne trauma od čega je samočetvoro bilo iz grupe kontaktnih sportova ( Grafikon 2. , Tabela 2.).

Grafikon 2. Frekvenca dece sa bez dentalne traume

9ba24-clip-5kb

Najčešće povrede zuba i usta (13 do 39%) u svezi su sa sportom. Najviše stradaju gornji sjekutići, tj. u 80% slučajeva. Prelomi donje vilice i viličnog zgloba su retki ali se dešavaju . Sprovedena su mnogobrojna istrživanja o uzrocima, učestalosti i vrstama povreda orofacijalnog sistema. U vaterpolu su najčešćee sportske povrede u orofacijalnoj regiji (96,4% slučajeva), od toga su povrede usana, jezika i obraza u 80% slučajeva. Dentalna trauma javlja se u 7,6% slučajeva. U anketi košarkaša utvrđena je dentalna trauma kod 11,3% ispitanika.

Samo polovina ispitanih profesionalnih košarkaša nosi štitnik za zube .
Primarna prevencija podrazumijeva sprečavanje nastanka povreda. Kao sredstva prevencije koriste se kacige, prsluci, maske i štitnici za lice te  štitnici za zube.

Za zaštitu i prevenciju orofacijalnih i posebno dentalnih trauma koriste se različite vrste i oblici intraoralnih štitnika za zube. Upotrebom štitnika za zube uveliko se smanjuju učestalost i težina povreda zuba, a znatno su smanjene povrede usana, jezika i donje vilice. Štitnikom za zube amortizuje se intrakranijalna sila za 50%, a ta sila može prouzrokovati potres mozga, prelom viličnog zgloba i povrede vrata.

Razvojem sportske stomatologije i istraživanjima prevalencije i etiologije sportskih povreda štitnici za zube pokazali su se nezaobilaznim sredstvom uspešne profilakse povreda orofacijalnih tkiva i organa.

Budite pažljivi, budite  odgovorni prema svojim zubima jer je oralno zdravlje jedan od krucijalnih faktora opšteg zdravlja organizma. Info kao i zakazivanje termina  OVDE.

BELE MRLJE NA ZUBIMA

BELE MRLJE NA ZUBIMA

U toku razvoja zuba može da dođe do različitih oštećenja koja mogu da se ispolje u promenjenom obliku, broju, boji ili defektnoj strukturi tvrdih zubnih tkiva (gleđi, dentina i cementa).

Za razliku od karijesa i erozija razvojni defekti (poremećaji strukture zubnih tkiva), postoje odmah po nicanju zuba, i mogu da se nalaze na svim delovima zuba (za karijes su specifične određene predilekcione zone).

U pojedinim slučajevima genetskih nepravilnosti, odmah po nicanju zubna gleđ je normalnog izgleda ali je veoma slabog kvaliteta i brzo počinje da puca. Drugi razlog je njena veza sa dentinom (zubna supstanca koja gradi veći deo zuba i nalazi se ispod nje) veoma labava, zbog čega počinje da se ljušti i ostavlja ogoleo dentin. Oštećenja strukture zuba se ispoljavaju u vidu zona belih mrlja gde usled poremećene mineralizacije gleđ nije providna (naziva se hipomaturcija) ili kao zone jamica i nedostatka tkiva (hipoplazija).

Bele mrlje mogu da poprime pigment i dobiju žutu ili braokastu boju. Poremećaji strukture mogu da zahvate pojedinačne zube ili više zuba. Kada defekti postoje samo na pojedinačnim zubima, uglavnom su posledica oštečenja zubne klice stalnog zuba, sa korenom mlečnog zuba posle povrede ili infekcije koja se proširila sa vrha korena.

UZROCI NASTANKA BELIH MRLJA NA ZUBIMA

Različiti su uzroci razvojnih defekata zuba. Od genetskih poremećaja do uticaja sistemskih faktora poput infekcija (virusne, bakterijske), intoksikacija (fluor, tetraciklini iil drugi antibiotici, žutica pri rođenju i dr.) ili postojanja hroničnih oboljenja(srčana, bubrežna, prevremeni porođaj i sl.).
Ukoliko štetna noksa deluje u periodu trudnoće, biće zahvaćeni mlečni zubi i delovi stalnih sekutića i prvih stalnih kutnjaka (“šestice”), čija mineralizacija počinje oko rođenja. Štetne nokse, koje deluju u prvim godinama života ispolji će se na stalnim zubima.

Nasledna oštećenja su uglavnom nepravilno raspoređenja po celokupnoj zubnoj površini, a kod spoljnih noksi zahvataćeni su samo određeni delovi zuba i određeni zubi koji su se razvijali u periodu kada je ona delovala.

51212910_428740904534042_5769449179537473536_n
51066334_282524235757721_6055248578429845504_n
51168212_396367141096744_1842675638683566080_n
50959540_321769611784568_853349184978288640_n

BELE MRLJE NA ZUBIMA RAZVOJNOG POREKLA

Razlikuje se nekoliko vrsta razvojnih belih mrlja:

Bele mrlje :

  1. Kao posledica lokalnog oštećenja klice stalnog zuba od strane mlečnog predhodnika, bilo usled povred ili infekcije na vrhu korena(proces). One se nalaze na pojedinačnim zubima i postoji prethodna istorija oboljenja ili povrede mlečnog prethodnika.
  2. Kao posledica sistemskih oštećenja klice u periodu razvoja, i to može da bude različiti dijapazon blažeg uticaja sistemskih infekcija, lekova, poremećaja u ishrani, nedostatka vitamina, različitih drugih hroničnih oboljenja. One se nalaze na više zube i to tačno na delovima koji su se razvijali u periodu dejstva nokse.

Poseban oblik belih mrlja, koje se javljaju na većem broju zuba i mogu da budu različitog stepena izraženosti, nastaje kod većeg unošenja fluorida u periodu razvoja stalnih zuba (ređe je zastupljen na mlečnim) i nazuvaju se dentalna fluoroza.
Specifični oblik poremećene mineralizacije gleđi se javlja na sekutićima i prvim kutnjacima, uglavnom stalnim, ali u poslednje vreme i na mlečnim, i naziva se MIH (molarno incizivna hipomaturacija). U blažoj formi su prisutne samo bele mrlje, a u složenijim i komplikovana oštećenja gleđi, pa i defketi. MIH je sve češći, uzroci mogu da budu različiti.

Bele mrlje kao simptom ranog karijesa

Ali, ako se bele mrlje javljaju u odraslom životu i to iznenada, tada mogu biti razlog za brigu. Tada takve mrlje mogu biti simptom ranog karijesa, naročito ako se bele tačke nalaze u samoj blizini desni.
To se dešava zbog bakterija u ustima, čiji omiljeni supstrat su ugljeni hidratim i one počinju da luče kiselinu koja rastvara strukturu zuba. Tada se bela tačka javlja kao lezija ispod koje počinje da se stvara šupljina. U tom trenutku proces truljenja zuba još može da se zaustavi najpre nanošenjem fluora na bele tačke, što pomaže zubu u zadatku samoizlečenja.

Bele ili žute mrlje na stalnim zubima nisu retka pojava. Različiti su uzroci koji dovode do njihovog nastanka. Neki od najčešćih su fluorizacija, odnosno preterano unošenje fluorida, najčešće putem vode, u prvih 7-8 godina.

Zatim demineralizacija, kao početna faza u nastanku karijesa, koja se vrlo često može videti nakon skidanja fiksnog ortodontskog aparata, u vidu beličastih okruglih polja usled otežanog održavanja higijene tokom nošenja ortodontskih bravica. I kao treći najčešći razlog je hipomineralizacija.

Najčešće se pojavljuju na zubima koji prvi niču, prvim kutnjacima i centralnim sekutićima. Promena se u tom slučaju dešava u toku razvoja stalnih zuba a najčešći razlog je smanjeno deponovanje kalcijuma u strukturu zuba.

Pojava belih mrlja zahteva HITAN PREGLED kod stomatologa.

Potrebno je razdvojiti postojanje karijesa i razvojna oštećenja. Pojedini oblici sistemskih oštečenja mogu da dovedu do brzog trošenja i otpadanja gleđi pa je treba na vreme zaštititi. Pojedine bele mrlje mogu da se ublaže pa čak i uklone remineralizacionim tehnikama ako se na vreme započne. Kod drugih je potrebna estetski oporavak, zašta postoje različite privremene i stalne tehnike u zavisnosti od uzrasta .

Tim ,,Medentine Plus” već dve godine pruža uslugu potpunog uklanjanja belih mrlja kako iz estetskih tako i medicinskih razloga. Terapija je ne zahteva nikakvu istrumentaciju nego samo nanošenje preparata koji je biokompatibilan sa zubnim tkivom. Tretirano mesto je potpuno zaštićeno od dalje progresije demineralizacije a estetski momenat je više nego zadovoljavajući. Ovakav tretman obavlja se u jednoj poseti, traje oko 30 minuta, potpuno je bezbolan, ne agresivan i bezbedan. ZAKAŽITE SVOJ TERMIN VEĆ DANAS.

February 2019
M T W T F S S
« Jan   Mar »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  
Kategorije Blogova
Zakažite pregled
Pozovite nas
022 623 154
Pošaljite poruku
[email protected]
Željeznička 21,22000 Sremska Mitrovica