Oralna higijena

Sva tkiva koja učestvuju u funkcijama žvakanja i gutanja, disanju, formiranju glasova, lučenju pljuvačke grade organ za žvakanje. Određene aktivnosti mišića organa za žvakanje odvijaju se bez funkcionalne svrhe i time narušavaju funkciju istih. Postoje poremećaji funkcija, koje se manifestuju