Arhiva kategorija: Novosti iz stomatološkog sveta

PREPORUKA STOMATOLOŠKE KOMORE SRBIJE

PREPORUKA STOMATOLOŠKE KOMORE SRBIJE OD 17.03.2020.

“U najskorije vreme, nadamo se u narednim satima i danima, očekuju se nove mere Vlade i nadamo se da će biti usmerene na održavanje biznisa i radnih mesta u sektorima koji su pogođeni (među kojima je i privatno zdravstvo). Dalje odluke i konkretne mere Vlade i predlozi stručnih udruženja, se mogu očekivati u narednim danima. Pratimo situaciju sa najvećom pažnjom.
Zbog nedostatka informacija i različitih tumačenja, molimo vas da ova rešenja ne smatrate zvaničnim preporukama.
Snažno savetujemo da se sa preduzimanjem koraka sačeka još nekoliko dana, tj da se koraci preduzimaju u sedmici koja počinje 23. marta, dok situacija ne postane jasnija. Moguće je da će novo-doneta rešenja biti i povoljnija od onoga što zakoni trenutno pripisuju, jer je situacija zaista
nova i veoma kompleksna.“

PREPORUKA STOMATOLOŠKE KOMORE U POSTUPKU SA PACIJENTIMA 16.03.2020.

ПРЕПОРУКЕ ЗА СТОМАТОЛОШКЕ ОРДИНАЦИЈЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА ЕПИДЕМИЈЕ COVID 19
16. март 2020.

До сада није постигнут консензус о пружању стоматолошких услуга током епидемије COVID-19.
На темељу искуства из Кине, као и релевантних смерница и истраживања, могу се дати следеће препоруке, како би се ризик коме се излажу пацијенти и чланови стоматолошког тима свео на минимум.
Стоматолози треба да предузму строге мере личне заштите. Да углавном врше терапију хитних случајева, тј пружање прве помоћи, а да избегавају или сведу на минимум остале стоматолошке интервенције.
Потребно је спроводити редовне мере заштите свих чланова стоматолошког тима.
Обавезно је коришћење заштитне опреме за једнократну употребу (маске, рукавице, капе) и заштитних наочара/визира.
Обавезно телефоном проверити сваког пацијента на дан његовог доласка у ординацију
– пример упитника:

 Да ли сте у последњих 14 дана путовали у ризична подручја?
 Да ли сте имали било какве контакте са особама које су у последњих 14 дана боравиле у
ризичним подручјима?
 Да ли сте у последњих 14 дана имали контакт са особама које су заражене са COVID
19?
 Да ли сте у последњих 14 дана имали повишену температуру, респираторне проблеме
(кашаљ, кијање), дијареју или било какав симптом грипа?
Уколико пацијент одговори са “НЕ” на сва постављена питања, може доћи у ординацију, а треба га замолити, уколико је могуће, да дође без пратње.
Уколико пацијент одговори са “ДА” макар и на једно питање, посету треба одложити.

Припрема чекаонице:
 Потребно је редовно дезинфиковати површине и предмете са којима је пацијент био у
контакту 70% алкохолом или 0.1% На хипохлоритом.
 Размакнути столице у чекаоници
 Избећи преклапање пацијената
 Замолити пратњу да напусти ординацију

Поступак са пацијентом у ординацији:
1. пацијент мора опрати руке након уласка у ординацију у трајању од минута и потом их дезинфиковати
2. пре третмана пацијенту дати да испере уста раствором 1-3% водоник пероксида и 1% повидон јода (препарати на бази хлор хексидина немају утицаја)
3. смањити на најмању могућу меру интервенције које провоцирају кашаљ и интервенције које подразумевају производњу аеросола (турбина, ултразвучни апарат, коришћење пустера)
4. уколико је могуће, користити црвени колењак уместо турбине, а пацијента код кога је неопходно коришћење ових инструмената заказати на крају радног времена због детаљног чишћења стоматолошке столице и ординације
5. интраорално снимање свести на најмању могућу меру (користити ортопан и ЦБЦТ)
6. медицински отпад, укључујући једнократну заштиту, треба третирати као потенцијално заразан
7. радну одећу такође сматрати вероватно контаминираном
Стоматолошка Комора Србије
Стоматолошки факултет Универзитета у Београду
Републичка стручна комисија за стоматологију

DOJENJE- SVETSKA NEDELJA DOJENJA

1-7 avgust 2018 – Svetska nedelja dojenja „Dojenje – Temelj života“

Svetska nedelja dojenja svake godine se obeležava u više od 170 zemalja sveta kako bi se povećalo znanje i svest o značaju i prednostima dojenja i obezbedila podrška dojenju. Svetska alijansa za podršku dojenju (World Alliance for Breastfeeding Action – WABA) inicirala je ovu kampanju kako bi se intenzivirale aktivnosti na zaštiti, promociji i podršci dojenju, a svake godine pažnja je usmerena na različite teme od značaja za dojenje.

CILJEVI SVETSKE NEDELJE DOJENJA SU:

1. Informisati najširu populaciju o povezanosti pravilne ishrane, bezbednosti hrane, smanjenja siromaštva i dojenja

2. Učvrstiti praksu dojenja kao temelja života

3. Uključiti pojedince i organizacije

4. Podsticati akciju za prepoznavanje dojenja kao principa pravilne ishrane, prakse koja obezbeđuje bezbednost hrane i smanjuje siromaštvo.

VAŽNOST DOJENJA

Dojenje predstavlja najjednostavniji, najzdraviji i najekonomičniji način da se obezbedi zadovoljenje potreba novorođenčeta za pravilnom ishranom.

Majčino mleko je potreba svakog novorođenčeta, odojčeta i deteta do navršene druge godine. I sastav i količina majčinog mleka prilagođeni su uzrastu deteta i njegovim potrebama. Sisanjem, osim što zadovoljava potrebu za hranom, dete ostvaruje povezanost sa majkom i zadovoljava potrebu za bliskošću, stimuliše razvoj svih svojih čula, postiže bolji psihomotorni razvoj i razvoj inteligencije. Dojenje je ključni faktor preživljavanja, zdravlja i blagostanja odojčadi i majki i predstavlja vitalni deo održivog razvoja i značajnu komponentu globalne akcije okončanja poremećaja uhranjenosti.

Međutim, dojenje nije isključiva odgovornost žena  zaštita, promocija i podrška dojenju je kolektivna društvena odgovornost. Podršku majkama koje doje moguće je obezbediti na različite načine. Tradicionalno, podršku pruža uža, ali i šira porodica. Potrebna je međutim i podrška šire okoline, a pored zdravstvenih radnika i savetnika za dojenje i podrška prijatelja, kao i zajednice u celini.

Brojne aktivnosti u cilju promocije i podrške dojenja treba da omoguće ostvarivanje cilja Svetske zdravstvene skupštine – najmanje 50% isključivo dojene dece do 2025. godine.

Iako je do sada učinjen značajan pomak, potrebni su dodatni napori kako bi se programi i politike dojenja i ostvarili u praksi.

AKTIVNOSTI SVETSKE NEDELJE DOJENJA USMERAVAJU SE NA:

1. Prevenciju svih oblika poremećaja uhranjenosti – ovo se odnosi kako na pothranjenost, tako i na prekomernu uhranjenost i gojaznost i posledične hronične nezarazne bolesti. Dvostruko opterećenje društva poremećajima uhranjenosti predstavlja značajno opterećenje bolestima u dužem vremenskom periodu. Procenjuje se da dojenje smanjuje rizik prekomerne uhranjenosti i gojaznosti za oko 10% u odnosu na ishranu mlečnim formulama. U ekonomski nerazvijenim i slabo razvijenim zemljama dojena deca imaju 21% niži rizik od smrtnog ishoda u prvoj godini života u poređenju sa decom koja nisu dojena.

2. Obezbeđenje zdravstveno bezbedne hrane čak i u kriznim periodima – podrazumeva dostupnost zdravstveno bezbedne hrane stanovništvu u svakom trenutku. Na dostupnost utiče više različitih faktora, između ostalog različite krizne situacije kao što su prirodne katastrofe ili ratni sukobi. Globalno je oko 60 miliona raseljenih lica od kojih značajan procenat čine žene i deca u riziku od različitih poremećaja uhranjenosti, a koji mogu imati korist od dojenja.

3. Smanjenje siromaštva – siromaštvo doprinosi pojavi gladi i pothranjenosti. Dojenje je jedna od najboljih investicija u globalno zdravlje: svaki dolar uložen u dojenje daje dobit od 35 dolara!

Postoji obilje dokaza o koristima dojenja.

Prednosti dojenja za novorođenče/odojče:

• Obezbeđuje pravilan rast i razvoj

• Podstiče razvoj i sazrevanje odbrambenog sistema

• Smanjuje rizik od gojaznosti

• Podstiče razvoj inteligencije

• Štiti od mnogih bolesti i infekcija

• Smanjuje rizik od proliva

• Smanjuje rizik od pojave alergija

• Smanjuje rizik od sindroma iznenadne smrti odojčeta.

 

Prednosti dojenja za majku:

• Pomaže uspostavljanju emocionalne veze sa detetom

• Smanjuje krvarenje posle porođaja

• Doprinosi normalizaciji telesne mase

• Smanjuje rizik od pojave osteoporoze

• Smanjuje rizik od pojave malignih oboljenja dojke i jajnika

• Smanjuje rizik od postporođajne depresije

• Smanjuje rizik pojave anemije.

Svetska zdravstvena organizacija i UNICEF preporučuju:
 • rano započinjanje dojenja – prvi podoj trebalo bi da bude u roku od jednog sata od porođajA
 • isključivo dojenje tokom prvih 6 meseci života
 • posle 24. nedelje neophodno je uz dojenje započeti sa uvođenjem nemlečne dohrane.
SA STOMATOLOŠKE TAČKE GLEDIŠTA

Dojenje doprinosi pravilnom rastu i razvoju vilica. Za pravilan razvoj neophodno je da dojenje traje minimum šest meseci. Kraće dojenje od šest meseci ili odsustvo dojenja, dovodi do češćih pojava ortodontskih anomalija.

 Dojena deca (dojena najmanje 12 meseci), imala su 56% manju šansu da se kod njih razvije neka od malokluzija, u poređenju sa decom koja su dojena kraći period. U analizese uključuju i ostali faktori koji mogu uticati na razoj malokluzija kod dece, poput bočice,ili cucle;
 Deca koja su dojena dovoljno dugo, imaju manje šanse da u budućnosti usled problema samalokluzijom, odosno rasporedom zuba, budu primorana da se podvrgnu ortodontskojterapiji, koja podrazumijeva nošenje bravica (fiksni ortodontski aparat, poznat kao dečja proteza).

Nova istraživanja ukazuju na to da prolongirano dojenje nije povezano sa razvojem karijesa kod dece. Tako danas i dečiji stomatolozi ohrabruju majke, da doje svoju decu. Međutim, ono što može doprineti razvoju karijesa je često dojenje tokom noći i učestalo hranjenje na flašicu, pogotovu zaslađenim napicima!
Šta je to optimalna dužina dojenja je tema oko koje se i dalje veoma polemiše. Ono u čemu se svi slažu je da dojenje treba da traje minimum šest meseci. Ranije se smatralo da je poželjno dete dojiti do oko godinu dana, dok su danas te preporuke pomerene, pa se savetuje dojenje dece do oko dve godine, naravno uz adekvatnu primenu i uvođenje i druge hrane neophodne za rast i razvoj dece.

Mlekо se prоizvоdi pо principu pоtražnje. Štо beba više sisa, više se mleka stvara.
Pravilan pоlоžaj tоkоm dоjenja je kada je beba tоkоm dоjenja оkrenuta glavоm i celim telоm prema majci. Pri dоdiru sa bradavicоm beba će refleksnо оtvоriti usta. Jezik bebe treba da je ispružen ispоd bradavice, usne ispupčene, nоs i brada prislоnjene na dоjku. Ustima beba treba da da drži celu bradavicu i veći deо areоle. Ukоlikо beba drži u ustima samо bradavicu, neće dоbiti dоvоljnu kоličinu mleka ,a pоstоju mоgućnоst i оštećenja bradavice.

Da li preterano i noćno dojenje može da uzrokuje zubni kvar?

“Ova kontaverzna tema uvek izaziva burnu reakciju ne dozvoljavajući  bilo kakvo spominjanje  i upozorenje o mogućim opasnostima kod čestog (više puta dnevno, na zahtevu deteta) i pogotovu noćnog dojenja po razvoj ranog karijesa kod beba. Na žalost, svaki dečiji stomatolog, i brojne majke koje su iskusile tu počast, svedoci su nerazumne propagande da dojenje nikako ne može biti štetno. Od 35% beba koje već do druge godine dobijaju zubni kvar, noćno dojenje je vodeći rizični faktor. Naravno, do karijesa dolazi ako su prisutni u ostaloj hrani i slobodni šećeri, sa
kojim ( prema najnovijim istraživanjima )  već u prvoj godini roditelji, bake i deke “časte” preko 50% naših beba, a u drugoj i preko 80%. To nisu samo slatkiši, već i skrob koji je lepljiv i dugo se zadržva na zubima. Deca koja se posle nicanja zuba doje noću, ili imaju preko 7 podoja dnevno spadaju u rizičnu i zahtevaju dodatnu zaštitu.” ( Prof dr Jovan Vojinović).

DentX

Šta je  DENTX?

DentX je 100% prirodan preparat koji je spravljan po nemačkoj recepturi. Ovaj preparat sadržiprirodni ksilitol i morski sango koral. Preparat DentX je namenjen svim uzrastima i nema kontraindikacije.

Untitled design (13)

KSILITOL

Dosadašnja na dokazima zasnovanih saznanja o ulozi pojedinih zaslađivača na biohemijske procese na površini zuba koji dovode do zubnoga kvara. Najviše podataka postoji o poliolima i posebno ksilitolu, koji se već 40 godina primenjuje u preventivnoj stomatologiji i pokazuje značajne mogućnosti u smanjenju incidence karijesa, ali i ima uticaja na remineralizaciju gleđi i dentina.

Utvrđena je i sposobnost produženog preventivnog delovanja ksilitola i po prestanku unošenja proizvoda. Sve je više eksperimentalnih i kliničkih studija koje ukazuju na direktan uticaj ksilitola na podsticanje procesa remineralizacije početnih karioznih lezija i da je moguće oporaviti i održavati u funkciji mlečne zube kod prodora karijesnog procesa i u dentin. Neka novija istraživanja ukazuju na mogućnost šire primene ksilitola u stomatologiji.

Naučnici su opisali sprečavanje zapaljenskih reakcija izazvanih jednom od najznačajnijih parodonotogenih bakterija – Porphyromonas Gingivalis, često povezane i sa sistemskim manifestacijama parodontalnih oboljenja tj. oboljenja ligamenta zuba.

Takođe su otkrili uticaj ksilitola na Candidu albicans, gljivicu koja se često prenamnoži u usnoj duplji u bilo kom životnom dobu.

Postoje zvanična odobrenja da se ksilitol može označavati kao siguran proizvod ,,suger free” i ,,tooth friendly”.

Primena ksilitola se zvanično preoručuje od SZO, ministarstava zdravlja u Finskoj, Italiji i Japanu i čitavog niza nacionalnih stomatoloških udruženja.

Screenshot_20190611-151750_Photo collage
Screenshot_20190611-151746_Photo collage
Screenshot_20190611-151742_Photo collage
 • Gornja fotografija prikazuje stanje nakon jednog meseca upotrebe ovog preparata, a donja početno stanje.

SANGO KORAL

Sango koral je jedinstven koral na kom leži ostrvo Okinava (Japan). Primećeno je da su stanovnici ovog ostrva dugog veka i vrlo vitalni. Sango morski koral je 100% prirodan suplement minerala kalcijuma i magnezijuma, u idealnom biološkom odnosu 2:1. Pored toga, Sango korali sadrže 70 minerala i elemenata u tragu: bor, gvožđe, germanijum, bakar, silicijum, bizmut, hrom, jod… i to u obliku u kojem ga ljudsko telo može iskoristiti. Naučnici su ispitivali način života ljudi sa ostrva i utvrdili da je njihova voda za piće nešto posebno. Ona je bogata mineralima! Proticanjem preko Sango morskog korala, voda rastvara minerale. Bogata je jonizovanim mmineralima i predstavlja tajnu dugovečnosti, vitalnosti i zdravlja Okinava Japanaca.
Organizam resorbuje minerale iz Sango korala u potpunosti i tako neutrališe kiseli pH u usnoj duplji i remineralizuje zube.

Indikacije za primenu DentX preparata

 1. Odojčad ( sa izniklim i neizniklim zubima)
 2. Rastvorenim preparatom u kašičici sa vodom može se vršiti toaleta usne duplje u smislu blagotvornog delovanja na meka tkiva, ali istim rastvorom se mogu prati tek iznikli zubi .
 3. Deca predškolskog uzrasta Kod dece sa potpuno zdravim zubima u smislu profilakse
 4. Kod dece sa KRD (karijes ranog detinjstva) ili tzv. Cirkularnim karijesom (naziva se jos i karijes bočice).
  Ovde dentX uz određene terapijske tretmane od strane stomatologa i korekciju ishrane, podržavastanje prisutnih a zdravih zuba i pospesuje zdravlje izlečenih zuba kao čitavu sluznicu
 5. Deca školskog uzrasta
 6. Sa nicanjem prvih stalnih zuba u 6-7. Godini života mladi stalni zubi su vulnerabilni i naredne dvegodine po nicanju jos uvek su osetljivi na razne nadražaje iz spoljasnje sredine. Tada DentiX značajnomože da podrži formiranje zdrave gleđi blistavog izgleda.
 7. Deca sa izraženim MIH-om ( molarno incizalna hipoplazija), a to su ona deca koja na prvim stalnimkutnjacima i sekutićima imaju izražene kredasto bele mrlje u smislu lošeg kvaliteta gleđi.
 8. Deca sa bilo kakvim zapaljenskim promenama na desnima (gingivitisi, parodontopatije).
 9. Deca koja nose mobilne ili fiksne ortodontske aparate, za vreme nosšenja ali i nakon uklanjanja aparata ( ovo je posebno osetljiva kategorija pacijenata jer aparati su dobar predisponirajući faktor za
  nastanak zapaljenja desni i pojavu nekavitetnih a kasnije i kavitetnih lezija na zubima.
 10. Kod sve dece ali i odraslih koji spadaju u riziko stomatološke pacijente zbog svog osnovnog oboljenja
  ( krvne diskrazije, endokrini poremećaji, srčana obpljenja, tegobe sa bubrezima, osobe maligno obolele, osobe na zračnoj terapiji, za vreme bolničkog lečenja kada je onemogućeno održavanje oralne higijene…)
 11. Kod osoba koje su zbog dentalne traume (bilo da su u pitanju cvrsta ili meka tkiva) prinuđenje da nose splintove za učvršćivanje zuba.
 12. Nakon operativnih zahvata u ustima i za vreme upornih ponovljenih infekcija (stomatitis herpetica,gingivostomatitis herpetica) ali i mehaničkih oštećenja sluznice.
 13. Adolescenti
 14. Sve indikacije kao i kod dece skolskog uzrasta i plus početak parodontalnog oboljenja.
 15. Odrasli i stara lica
 16. Krezubi i bezubi pacijenti, pacijenti koji su protetski sanirani fiksnim stomatoloskim radovima (krunice i mostovi) ili i pacijenti koji su zbrinuti mobilnim protetskim radovima.
 17. Pacijenti sa mukozitisima
 18. Trudnice
 19. Upotreba i preventivno i u smislu kurative u sva tri trimestra trudnoće
 20. Porodilje
 21. Postporođajno i čitav period posle dojenja
 22. Osobe ometene u razvoju…….
20190611_095352
20190611_115604 (1)

Ovog meseca naša ordinacija želi da predstavi ovaj preparat i da pokloni besplatne uzorke. Ova kampanja će trajati od 17.06. do 30.06.

ZAKAŽITE SVOJ TERMIN!

EDUKACIJA MOLIM!!

Savremena stomatologija podrazumeva nove tehnologije, znanja i opremu.

Edukacija

Mi, u ,,Medentini Plus”  pratimo savremene trendove i konstantno unapređujemo znanje kako bi naši pacijenti dobili najkvalitetniju uslugu!

Stomatološka ordinacija ,,Medentina Plus” opremljena je modernom tehnologijom uz puno ljubavi i strpljenja. Uvek smo u toku sa najsavremenijim trendovima u stomatologiji uz stalnu edukaciju. U ovakvom okruženju Vi i Vaša porodica imate mogućnost lečenja zuba na jednom mestu, što Vam štedi vreme i novac. Imamo otvorenu i jednostavnu komunikaciju sa pacijentima što nam omogućava međusobno razumevanje. Izbor predlažemo prema kliničkom stanju i potrebama pacijenata. Sve intervencije se sprovode u sterilnim uslovima u skladu sa normama.

Kako bismo Vam pružili vrhunsku uslugu tim ,,Medentina Plus” sastoji se od specijalista svih grana stomatologije koji  uspešno obavljaju tretmane iz područja:

 • preventivne stomatologije
 • implatologije
 • endodoncije
 • parodontologije
 • protetike
 • oralne hirurgije
 • ortodoncije
 • estetske stomatologije

Edukacija je ključna!!

Međutim kako bismo Vam ove usluge omogućili tim ,,Medentine Plus” se konstantno usavršava. Napredak u tehnologiji i informacijama stalno dovodi stomatologe u rizik da zaostaju u svom radu ukoliko se ne usavršavaju. Kao stomatologa, te, konstantne promene izazivaju vas da naučite nove načine za poboljšanje nege pacijenta.

Ostajanje na trenutnom trenutnom nivou bez novog učenja jednostavno više nije opcija. Sa naprednim tehnologijama za  zubare koji ne uspevaju da održe korak može značiti da zapravo oni zaostaju u kvalitetu nege koju pružaju.

Zbog prirode posla kojim se bavite neophodno je da nabavite tzv. Pametan telefon? Kompjuter sa boljim performansama? Da naučite osnove standarda? Osnove marketinga? Da se upoznate sa najkvalitetnijim kozmetičkim sredstvima? Isto važi i za stomatologiju! Stalno usavršavanje!!Edukacija!!! Kao i savremena tehnologija u radu!! Najbolje promene i poboljšanje prakse dolaze sa povećanjem znanja. Zato je kontinuirano obrazovanje veoma važno!!!

Tim Medentine Plus konstantno proširuje svoja znanja kako na seminarima, konferencijama, sertifikacionim kursevima, članstvima u organizacijama, diskusijama ili glavnim grupama  itd.

Danas, doktori ,,Medentine Plus” bili su na treningu u trening centru Akord dental.

46523742_2210490289219404_7720674198162505728_n
46512246_2224143057803712_5338065060918984704_n
46621770_781051725566611_5220459708074164224_n

DIGITAL SMILE DESIGN-DSD

ŠTA JE TO DIGITAL SMILE DESIGN ?

 

Digital Smile Design je najnoviji instrument u estetskoj stomatologiji koji omogućava svakom pacijentu da zajedno sa stomatologom kreira idealno rešenje za svoj osmeh. Korak po korak, spajaju se funkcionalnost, potrebe i želje pacijenta sa najboljim estetskim rešenjem.
Digital Smile Design (DSD) je koncept koji uz pomoć kompjuterske tehnologije simulira krajnji rezultat stomatološkog tretmana.

Aktivno učestvujete u dizajniranju Vašeg izgleda i osmeha, učestvujete u odabiru boje, oblika, veličine ili položaja novih zuba i sve to uz pomoć fotografija visoke rezolucije ali i uz pomoć kompjuterskog softvera kojim Vaš stomatolog odlično vlada. Nezaobilazna karika je svakako i zubotehnička laboratorija sa najsavremenijom opremom.

Dugogodišnja stomatološka praksa u zadnje vreme pokazuje određene nedostatke, a posebno kada govorimo o stomatološkoj protetici. Veliki je broj nezadovoljnih pacijenata koji su se usudili da odrade neki protetski rad, a pri tome nisu zadovoljni izgledom svojih novih zuba. Jednostavno nisu “zamišljali” takav osmeh koji su na kraju tretmana dobili od svog stomatologa.

Zahvaljujući Digital Smile Design metodi svaki pacijent može odmah u stomatološkoj ordinaciji saznati kako izgleda njegov osmeh iz snova.

Svaki osmeh je poseban. Zato je veoma važno da on bude u skladu sa proporcijama i oblikom lica, ličnošću i godinama. Veoma je bitan sklad sa psihičkim karakteristikama, ali i harmonija sa emocionalnim aspektom svakog pojedinca.

Koncept Digitalni Dizajn Osmeha aktivno uključuje i pacijente u individualno dizajniranje ličnog osmeha kroz fotografije i obavezan video zapis. Kada pacijent dobije fotografiju zuba dizajniranih posebno za njega u čijem je izboru i sam učestvovao, šansa da bude nezadovoljan je svedena na minimum!

 

NA KOJI NAČIN SE U PRAKSI PRUŽA USLUGA DIGITALNI DIZAJN OSMEHA? KOLIKO TRAJE ANALIZA ZA BUDUĆI TERAPIJSKI TRETMAN?

 

PRVA POSETA :

Pregled i konsultacija uključuju prikaz fotografija modela zuba i prethodnih estetskih radova kako biste zajedno izabrali boju, oblik i veličinu željenih zuba. Svojim stručnim mišljenjem, doktor pomaže u odabiru, uzimajući u obzir anatomske karakteristike Vašeg lica. Kada je stomatologu poptuno jasno koje su Vaše želje, pristupa se fotografisanju i kratkom snimanju Vašeg osmeha, govora i gestikulaciji. Uz pomoć kompjuterske tehnologije, detaljno se analizira odnos usana, zuba, desni i samog lica u pokretu. U obzir se uzimaju zenice, razmak izmedju njih, položaj uglova usana i simetrala lica. Izvode se matematička merenja, a usko vezana za proporciju. Ove fotografije ujedno i olakšavaju timski rad koji je neophodan da bi se došlo do najboljeg rešenja.

Potrebno je uzeti u razmatranje Vaše trenutno stanje, a poštujući jednako estetske i funkcionalne zahteve.

DRUGA POSETA:

Pripremljene i obrađene fotografije zajedno analiziramo. Fotografije su dizajnirane posebno za Vas, a Vi ste učestvovali u odabiru boje, oblika i veličine zuba. Detaljno Vam se predoči plan terapije i način na koji će Vaši zubi biti zbrinuti. Ukoliko ste sigurni da ste videli sebe sa osmehom koji ste želeli, ako Vam plan terapije odgovara kao i troškovi procedure, dizajniranje je završeno i rad može da počne!

 

Put do novog osmeha najčešće zahteva više poseta. Sve to zavisnosi od toga koju proceduru iz širokog spektra estetskih usluga izaberemo za Vaš tretman. Visoku estetiku zubnih nadoknada možete očekivati kod izrade keramičkih faseta kao i bezmetalnih krunica. Jednako je bitno zbrinuti i vaše celokupno oralno zdravlje, otkloniti eventualne karijese i uraditi kontrolu stanja desni.

Digitalni dizajn osmeha značajno unapredjuje komunikaciju izmedju doktora i pacijenta, olakšava timski rad specijalista uključenih u rešavanje Vašeg problema. Sada pred sobom imate fotografiju zuba koje ćete na kraju dobiti. Dakle još jedna predvidivost krajnjeg rezultata.

Budite kreator svog savršenog osmeha. DSD Vam upravo to omogućava!!!!

Dentalni turizam | Srbija postaje hit

Stomatološke ordinacije u Srbiji su postale hit destinacija stranih turista. Dolaze naši ljudi iz dijaspore, ali i dobro informisani stranci. Stepen stručnosti i profesionalizam naših stomatologa je na izuzetnom nivou, a zahvaljujući dobro razgranatom avionskom prevozu dolaze zainteresovani iz svih krajeva sveta. Mogućnost da kroz stomatološke usluge profit ostvari i država je nešto o čemu se sve više govori, a Ministarstvo zdravlja i druge nadležne institucije uveliko prave pravilnike i uputstva o dentalnom turizmu.

* Odakle stranci najviše dolaze?

– Iz Italije, Nemačke, Švajcarske, Amerike. Danas ništa nije daleko, čak ni Australija. Ako nisu zadovoljni uslugom, mogu da se vrate i traže korekciju. Koliko im je isplativ dolazak u naše ordinacije najbolje pokazuje primer Švajcarske, gde se za kompletan rad koji podrazumeva vađenje zuba, ugradnju implanta i druge radove, izdvoja 60.000 evra. Kod nas to sve košta 12.000 evra. Isplati im se i da dolaze tri, četiri puta u Srbiju i borave pet do sedam dana. Za to vreme plaćaju smeštaj, ishranu, a slobodno vreme provode u obilasku zanimljivih mesta, tako da kod nas troše novac. Svi ti troškovi na kraju ne pređu cifru od 20.000 evra, računajući i avionske karte. Odlaze zadovoljni obavljenim poslom, a zadovoljna je naša stomatološka branša, kao i država koja od dentalnog turizma ostvaruje profit.

* Da li su naše stomatološke ordinacije mogu da odgovore svim zahtevima?

-U Srbiji 70 odsto ordinacija radi po savremenim svetskim standardima. Ulažu u znanje i opremu, pa ne zaostaju ni za kompjuterizovanom stomatologijom. Nivo usluga je potpuno isti kao na zapadu. Dentalni turizam za nas ima i obavezujući karakter jer moramo da zaposlimo više lekara stomatologa, medicinskog i drugog osoblja, što donekle rešava problem nezaposlenosti. Osim toga, Stomatološki fakultet ima kvalitetan kadar i postoji interesovanje o edukaciji inostranih kolega.

* Koliko je teško ispuniti očekivanja zahtevnih turista pacijenata?

– Danas su pacijenti apsolutno informisani o onome što žele. Ne pristaju na bilo kakvu zamenu nedostajućih zuba. Istovremeno insistiraju na funkciji i na estetici, što je u redu. Važno je, na primer, da su implanti od dobrog materijala i dobro ugrađeni, kako pacijent kasnije ne bi imao problem oko zagrižaja, žvakanja ili govora. Takođe se insistira na što prirodnijem izgledu zuba i ako se to ispuni, traže korekciju. Pacijent ima pravo da zna koji mu se implant ugrađuje jer postoji blizu 15 vrhunskih sistema. Uspešnost zavisi od stručnjaka, ali i od toga da li pacijent na pravi način sprovode oralnu higijenu i da li idu na redovne kontrole. Uspehom se smatraju ugrađeni implanti koji u vilicama ostaju najmanje 15 godina.

* Dentalni turizam- Da li se naši stručnjaci mogu obogatiti?

– Oko bogaćenja stomatologa postoji fama. Zarada postoji, ali uz kvalitet koji to prati. Stomatolog mora da radi po domaćem cenovniku apsolutno kvalitetno. Svi radovi zbog kojih stranci dolaze, spadaju u vanstandardne usluge i za sve se plaća. U zdravstvenim ustanovama lečenje i vađenje zuba, kao i hirurške intervencije, ne plaćaju samo deca do 18 godina, studenti i trudnice, dok penzioneri ne plaćaju totalnu protezu. To su usluge koje pokriva fond, a ostale intervencije poput protetskih radovi, krunica, ugradnja implanta, plaća pacijent.

Bebe i njihovi zubići- sve zavisi od početka

Prvi mlečni zubi se najčešće pojavljuju u periodu između 6 i 9 meseci. Njihova pojava pre četvrtog meseca se smatra preranim nicanjem, a posle godinu dana zakasnelim(potrebno je konsultovati dečjeg stomatologa).     

U retkim slučajevim mlečni zubići, ili tvorevine slične njima postoje na rođenju ili neposredno posle. Potrebno je da stručnjak proveri da li se radi o pravim zubiima(nekada je to teško utvrditi), i šta treba sa njima dalje da se radi.

Sa nicanjem prvih zubića počinje izazovna misija čuvanja blistavog osmeha. Neće biti uvek najveselije, naoružajte se strpljenjem i uvek pokazujte ko je komandant paradeUkratko šta je neophodno uraditi:

1. Najbolje je prvo kod bebe odrediti rizik prema zubnom karijesu, što treba da uradi iskusni i motivisani        stomatolog. To nije samo običan pregled i traženje promena na zubima, već sakupljanje niza podataka i analiza koji nam govore o stepenu verovatnoće da se oboljenja razvije. Na osnovu rizika se određuje nivo i vrsta preventivnih mera kao i učestalost daljih poseta.

2. Odmah započeti sa higijenom zuba(trebalo bi i pre njihovog nicanja čistiti desni sa gazicom). Od rizika opet zavisi koja zubna pasta, kada započeti i koliko.Pružanje otpora bebe prema pranju zuba je često i ponekada vrlo neprijatno. Ne postoji opravdanje da se to odlaže, jer su moguće posledice

3. Strogo voditi računa o ishrani i unosu šećera(nisu to samo slatkiši), učestalosti obroka, unosu zaštitne i štetne hrane, prekinuti sve noćne obroke(pa i noćne podoje). Pre 18. Meseca se ne preporučuje davanje bilo kakvih namirnica i tečnosti koje sadrže slobodne šećere(videti detaljnije u posebnom članku na kraju).

4.Ako to već nije urađeno, roditelji i ostali ukućani treba da pregleaju i saniraju svoje obolele zubi i desni i da pojačaju mere higijene usta i zuba. Bakterije se prenose sa ukućana(najčešće majke) u usta bebe upravo u periodu nicanja prvih zubića; ukoliko ih ima više i ako je ishhrana bogata šećerima veliki je rizik za rano oboljevanje tek izniklih zuba.

Autor: prof

June 2020
M T W T F S S
« Mar    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
Kategorije Blogova
Zakažite pregled
Pozovite nas
022 623 154
Pošaljite poruku
[email protected]
Željeznička 21,22000 Sremska Mitrovica