prim. dr Branislav Janjatov – specijalista maksilofacijalne hirurgije

Iskustvo:27 godina
Ukratko predstavljanje

Dr Branislav Janjatov preko 20 godina zavrednjuje poverenje svojih pacijenata. Istaknuti doktor kako u granicama naše zemlje tako i u inostranstvu. Dobitnik mnogobrojnih nagrada za zalaganje na poslu, unapređivanju struke i pisanju naučnih radova.

  • Diplomirao na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, smer stomatologija

    godina: 1989

  • Specijalistički ispit, Medicinski fakultet Novi Sad , odsek maksiofacijalna hirurgija

    godina: 2000

 

Od 2000. godine zaposlen u Opštoj bolnici u Sremskoj Mitrovici na odeljenju Otorinolaringologije sa Maksiofacijalnom hirurgijom.

Dr. Branislav Janjatov aktivan je učesnik na domaćim i stranim kongresima, simpozijumima i internacionalnim kursevima.

-Specijalistička edukacija/ hirurgija štitaste žlezde/ na Institutu za Onkologiju Vojvodine u Sremskoj Kamenici;

-Evropska edukacija za Istočnu Evropu ,,Rolling programm” –EBOMFS-program pod pokroviteljstvom Evropskog udruženja Kranio-Maksiofacijalnih hirurga /EACMFS/;

-Gostujući doktor u Kembrudžu, Engleska, u Univerzitetskoj bolnici -Cambridge University Hospital,NHS, Addenbroke′s Hospital, England,UK.

 

Uspešno je završio više internacionalnoh kurseva :

 -Internacionalni kurs mikrovaskularne hirurgije u Zagrebu, Hrvatska,

 -kurseve iz plastične i estetske hirurgije,, Podmlađivanje lica bez skalpela” u Zagrebu, Hrvatska,

 -napredne kurseve novih šivaćih materijala,transplantata i lokalnih režnjeva u Zagrebu, Hrvatska,

 -SORG Simpozijum Beograd-Maksiofacijalna traumatologija,

 -Evropski kurs za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju EBOPRAS, Zagreb, Hrvatska

 -više internacionalnih kurseva za implantologiju.

 

Dr Branislav Janjatov objavio je više radova u domaćim i stranim stručnim časopisima kao i na domaćim i stranim stručnim Kongresima.

 

Dr Branislav Janjatov aktivan je  član  stručnih asocijacija i organizacija:

  • EACMFS– Evropske asocijacijacije za kraniomaksiofacijalnu hirurgiju / od 2000. godine
  • SLD-DLV -Društvo lekara Vojvodine
  • Udruženja maksiofacijalnih hirurga  Srbije / jedan od osnivača i bivši član predsedništva udrženja

 

Dr. Branislav Janjatov dobitnik je Zahvalnice Srpskog Lekarskog Društva za zalaganje na unapređenju struke.

2013. godine, kao lekaru  specijalisti  , uručeno mu je priznanje  Titule Primarijus 2013 za izrazito zalaganje na poslu, rad u struci i pisanje naučnih radova.